SÄNGJÄTTEN QUIZ

Quizet tillhandahålls i samarbete med MillionMind Sweden Technology AB (MillionMind) organisationsnummer. 556741-1128Telefon +46 08 667 32 20, E-post [email protected]  Tjänsten ägs och drivs av MillionMind och nyttjas av Sängjätten Sverige AB (Sängjätten)  

Dessa Regler och villkor är senast uppdaterade 2020-04-20, och beskriver vilken typ av information vi samlar och hur vi använder den. Dessa Regler och villkor kan komma att ändras från tid till annan, och vi kommer då att uppdatera dem på denna sida. 

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du deltar i våra tävlingar. Vi vill därför informera om vilka uppgifter vi samlar in om dig och vad vi gör med dessa uppgifter. Vi samlar in olika typer av information beroende på vilken sorts quiz du deltar i. 

Sängjätten är ansvarig för insamling och kontroll av all data som samlas in. 

Sängjätten,via MillionMind, hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. Om du har frågor angående Sängjättenbehandling av dina personuppgifter eller vill ha oriktiga uppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss[email protected]  

REGLER OCH VILLKOR

  • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan. Mer information finns under avsnittet integritetspolicy. 

  • Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. 

  • Ansvarig för tävlingen är: Sängjätten Sverige AB, Lona knapes gata 5, 421 32 Västra Frölunda.

  • För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

  • Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Sängjätten. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Sängjätten får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Sängjättennormala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

  • Vinnarna utses, om ej annat anges, utifrån prestation och vid eventuellt behov av särskiljning används en jury. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 

  • Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

  • Vinnaren kommer att presenteras i sociala medier och med för- och efternamn publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år ska deltagandet styrkas av vårdnadshavare. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att åberopa vinsten samt att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

  • Anställda vid Sängjätten eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen. 

  • Sängjätten tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller blivit för sent registrerade till SängjättenSängjätten tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling. 

 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter om namn och e-post av speltekniska skäl; dels för att man ska kunna särskilja olika unika deltagare och dels för att deltagarna ska kunna jämföra sina spelresultat på ett enkelt sätt, till exempel på topplistor. 

Övrig spelstatistik rörande användarna som vi vanligtvis sparar är följande: speldatum, antal påbörjade och avslutade spel, vilka frågor respektive användare har svarat på och hur man svarade, samt poäng på enskilda frågor och sammanlagd poängsumma. I de fall vi begär andra uppgifter än de ovan nämnda sparas de på samma sätt som övriga uppgifter. 

Vi kan komma att använda personuppgifter: 
Vi på Sängjätten tar din integritet på allvar och använder endast din personliga information för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla en bra quiztjänst. 

De ovanstående uppgifterna används endast i det angivna syftet och i samband med enskilda quizer och dess uppföljning. 

När tidsperioden för quizet, inklusive efterarbete i form av till exempel vinsthantering och uppföljning, är utgången, eller senast 24 månader efter quizets startdatum, kommer dessa uppgifter att raderas. 

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller