Köpvillkor i våra fysiska butiker

Allmänt

Följande villkor gäller för köp och beställningar vid Sängjättens butiker. Kontaktuppgifter till Sängjätten Sverige AB är Lona Knapes gata 5, 421 32 Västra Frölunda med organisationsnummer 559063-8655. Du kan även mejla Sängjätten Sverige AB via [email protected].

Leveransvillkor och frakt

När du handlar säng eller möbler i våra butiker har du alltid fri frakt till butik och möjlighet att låna släp gratis. Önskar du få sängen hemlevererad tillkommer fraktkostnad enligt nedan.

Hemleverans

För dig som handlat i någon av våra butiker kan vi erbjuda inbärning av dina varor, återvinning av din gamla säng när vi levererar den nya, samt montering av ben och möbler om så önskas, enligt priser som anges nedan. I vissa butiker finns även möjlighet att låna släp så du kan ta med dig dina varor hem.

Hemleverans sängar och möbler:

• Frakt till tomtgräns, inom 30 km 500 kr
• Frakt + Inbärning, inom 30 km 1000 kr
• Frakt + Inbärning + Montering, inom 30 km 1500 kr
• Bortforsling gammal säng 500 kr
• Extramil 150 kr/mil

Om det inte finns någon som är hemma och öppnar eller tar emot leveransen på överenskommen tid och plats förbehåller sig Sängjätten rätten att debitera dig en avgift om 500 kronor för returfrakt för att täcka Sängjättens kostnader. Du erbjuds då istället att hämta leveransen vid närmaste butik eller få den omlevererad till ordinarie prislista. Kontrollera alltid dina varor vid leverans, innan du kvitterar ut dem, så att de är hela och ej har några synliga skador på emballaget. Vid eventuella skador/defekter meddela genast detta till fraktbolaget samt direkt till den butik du handlat i.

Inbärning och montering

Vid köp av tjänsten att varorna bärs in i hemmet ansvarar du helt och hållet för att det är fri väg in till angivet rum och plats samt att eventuell inredning som kan ta skada är undanplockad. Likaså är det upp till dig att skydda golvet om så önskas då leveranspersonal av säkerhetsskäl behåller skorna på. Inbärning av säng förutsätter alltid att platsen dit sängen – i emballerat skick – ska bäras är tillgänglig utan risk för person- eller sakskada. En säng bärs inte till utrymme som innebär fara för att sängen kan ta skada eller att den eller de personer som bär sängen utsätts för arbetsskaderisk.

Returer

En lagerförd vara kan återlämnas i obruten förpackning i upp till 30 dagar efter leveransdatum mot uppvisande av kvitto. En lagerförd vara är en standardprodukt som vi inte har specialbeställt och anpassat efter just dina önskemål.För att ta emot en vara på öppet köp ska varan returneras i originalförpackning och vara i oanvänt, oskadat och rent skick. Om varan har märkningslapp, plombering eller liknande ska dessa sitta kvar. Öppet köp gäller inte brutna förpackningar, specialbeställda varor eller reavaror. Viktigt att notera är att för sängar, bäddmadrasser, täcken, kuddar och bäddtextilier, får plasten ej vara borttagen om en retur ska vara giltig på grund av hygieniska anledningar samt allergier som kan orsakas av husdjur och liknande. Om andra särskilda omständigheter skulle innebära att öppet köp inte gäller, står detta angivet på faktura eller kvitto. Du ordnar själv återtransporten av varan till butiken.Vill du utnyttja din rätt till öppet köp ber vi dig att meddela butiken där köpet gjordes.

Reklamation

Skulle du få defekta eller fel produkter levererade behöver du så snart du upptäckt felet anmäla detta till den butik du handlat i.Vi ger alltid 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normalt slitage. På vissa av våra produkter finns en garanti som sträcker sig över en ännu längre period.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans eller felets omfattning företas omleverans, avhjälpande, prisavdrag eller återbetalning.

Betalning

Du kan betala med Swish, kort eller via delbetalning.

Handpenning

När du lägger en order i någon av Sängjättens butiker betalar du en handpenning om 50%. Denna handpenning räknas sedan av när du slutbetalar. Vid eventuell avbokning behåller Sängjätten en del av handpenningen för att täcka kostnader. Summan som behålls motsvarar 20% av ordervärdet, resterande del av erlagd handpenning återbetalas.

Presentkort

Ett presentkort kan vara en fantastisk gåva till någon du tycker om. Presentkort kan användas som betalmedel i våra fysiska butiker vid köp av en vara och kan ej lösas in mot pengar. Giltighetstiden står angiven på presentkortet. Vi tillämpar generellt en giltighetstid på 1 år.

Prisgaranti

Om du köpt en vara hos någon av våra fysiska butiker och därefter, inom sju (7) dagar från den dag du köpte varan hos oss, hittar samma vara till ett billigare pris i antingen någon svensk fysisk butik, eller i någon svensk internetbutik (dvs. ”.se”) som handlar i SEK, betalar vi tillbaka mellanskillnaden mellan vårt pris och det lägre priset till dig. Denna garanti gäller också om du hittar samma vara till ett billigare pris hos någon av våra egna fysiska butiker eller på sangjatten.se.För att du ska ha rätt till återbetalning av mellanskillnaden måste du, inom tiden ovan, visa för oss att vara av samma märke, modell och storlek kan köpas billigare av dig som konsument hos en annan butik. Detta påvisar du genom att skicka oss en annons, länk, eller annat som entydigt visar detta (skärmdumpar godtas inte).

Garanti

Vi erbjuder 25 års garanti på ram- och resårbrott samt 5 års garanti på motorerna till våra ställbara sängar. Detta gäller samtliga sängar förutom Sverigesängen som har 10 års garanti på ram- och resårbrott samt 2 år på motor.Meddela omedelbart felet till den fysiska butik där du köpte produkten. Vi undersöker då produkten och avgör om den omfattas av garantin. Om så är fallet åtgärdar Sängjätten eller behörig partner felet alternativt ersätter med en likadan eller jämförbar produkt. Omfattas produkten av garantin står Sängjätten för alla åtgärdskostnader och reservdelar. Om produkten inte omfattas av garantin tillkommer en kostnad för besiktning om 500 kronor i de fall Sängjätten har gjort en besiktning. Vi står inte för reparationsarbete som utförts utan tillstånd från Sängjätten. Om produkten inte finns till försäljning längre erbjuder vi dig en liknande ersättningsprodukt istället.

Garantin innefattar ej:

• Produkt som förvarats felaktigt, installerats eller använts på fel sätt, vårdats eller rengjorts på felaktigt sätt.
• Normalt slitage, skärmärken eller repor och skador som orsakats av slag eller olyckor.
• Spänningsfel på motorer eller fel orsakat av naturen, såsom åsknedslag etc.
• Produkt som placerats utomhus eller i fuktig miljö.

Spara alltid kvittot/order, det är ditt köpebevis och måste kunna visas upp för att garantier ska gälla.

100 dagar på prov

Utöver öppet köp och den lagstadgade reklamationsrätten enligt gällande konsumentskyddslagstiftning erbjuder Sängjätten dig 100 dagar på prov på stora delar av vårt sängsortiment vid köp i Sängjättens butiker.Om du skulle uppleva att sängen är för mjuk eller för hård byter Sängjätten fasthet i din säng. Du kan utnyttja 100 dagar på prov genom att från 60 dagar till och med 100 dagar efter det att du mottagit sängen meddela den Sängjätten-butik där du köpt sängen att du vill byta fastheten på kassetten.

100 dagar på prov gäller enbart sängar från Sängjättens egna varumärken i standardstorlekar och som har flera fasthetsval där det är tekniskt möjligt att med hjälp av justering av kassetten ändra till önskad fasthet.

100 dagar på prov gäller under förutsättning att:

• Du har köpt en komplett säng (inklusive bäddmadrass) ur Sängjättens ordinarie sortiment
• Du har använt Sängjättens madrasskydd som du köpt på samma order som din nya Sängjätten-säng
• Sängen är hel och ren
• Du använder dig av ursprungsemballage eller emballagepåse som kan fås i butik vid transport
• Du kan uppvisa giltigt kvitto och garantibevis

Om du själv ordnar transport och byter din kassett i en fysisk butik, sker bytet kostnadsfritt. Utförs bytet av kassett hemma hos dig tillkommer en arbetskostnad om 1000 kr.100 dagar på prov gäller endast för sängar som är köpta i en fysisk Sängjätten-butik eftersom du då haft möjlighet att prova fastheten i sängen på plats. Har du köpt din säng via sangjatten.se har du inte rätt till 100 dagar på prov men du har fortfarande rätt till öppet köp, reklamation och ångerrätt såsom beskrivits ovan.100 dagar på prov kan utnyttjas en gång och leder alltså inte till att en ny period av 100 dagar på prov börjar, när du har utnyttjat rätten till 100 dagar på prov.För att utnyttja 100 dagar på prov, vänligen kontakta den Sängjätten-butik där du köpt sängen.

Force Majeure

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelser eller annan omständighet utanför Sängjättens kontroll och som Sängjätten inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har Sängjätten rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är Sängjätten inte skadeståndsskyldig vid skada som du haft.

Personuppgiftspolicy

Sängjätten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med köp såsom namn, adress och telefonnummer samt information om varor och summor av dina gjorda köp. Sängjätten ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande personuppgiftsregler. Sängjätten behandlar dina personuppgifter för att utföra din order, genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av orderstatus och fullbordande av Sängjättens skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Genom att göra ett köp hos Sängjätten godkänner du att mottaga direktmarknadsföring från Sängjätten via telefon, post, e-post och sms.Sängjätten lämnar ut dina personuppgifter till samarbetande transportörer och reparationsföretag för att kunna utföra leveranser av dina köp och reparationer under garantitiden. Om du väljer att delbetala ditt köp hos Sängjätten lämnar vi även ut information till samarbetspartner för att en kreditprövning ska kunna göras och för att registrera betalningsmetoden.Du kan skriftligen till [email protected] eller till Sängjätten Sverige AB, Lona Knapes Gata 5, 421 32 Västra Frölunda närsomhelst motsätta dig att personuppgifter blir behandlade för direkt marknadsföring.Personuppgifterna kommer att behandlas av Sängjätten som är personuppgiftsansvarig och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Sängjättens räkning, såsom IT-leverantörer.För information om vilka personuppgifter som behandlas och för begäran om rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift kontakta Sängjätten via [email protected] eller Sängjätten Sverige AB, Lona Knapes Gata 5, 421 32 Göteborg, organisationsnummer 559063-8655.

Tvist

Om tvist föreligger mellan Sängjätten och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Kontakta därför i första hand Sängjätten via [email protected] eller Sängjätten Sverige AB, Lona Knapes Gata 5, 421 32 Göteborg, organisationsnummer 559063-8655.Om Sängjätten och du inte kan komma överens kan tvist rörande konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats för köp du gjort via sangjatten.se [https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV].För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverket [http://www.konsumentverket.se/].

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller