Ansvarsfriskrivning och upphovsrätt

Varning


Även om denna webbplats har sammanställts med största omsorg är Sängjätten Sverige AB inte ansvarigt för eventuella felaktigheter som kan uppstå i informationen på denna webbplats eller på webbplatser som det hänvisas till. Dessutom är det inte garanterat att informationen är korrekt, fullständig och / eller aktuell hela tiden och i alla avseenden. Sängjätten Sverige AB tar inget ansvar för någon form av skada som kan uppstå på grundval av denna onlinedata eller dess tolkning.

Inga rättigheter kan härledas på något sätt eller krav kan göras på innehållet på denna webbplats. Innan du agerar på grundval av den information som tillhandahålls måste du först verifiera den med leverantören och be om tillämpliga villkor. Vissa (hyper) länkar på denna webbplats leder till webbplatser utanför Sängjättens domän, som inte ägs av Sängjätten Sverige AB, men som har inkluderats enbart för besökarens information. Även om Sängjätten Sverige AB är extremt selektiv med avseende på de webbplatser som den hänvisar till, kan den inte garantera innehållet och funktionen därav, inte heller för kvaliteten på några produkter eller tjänster som erbjuds på dem. Ansvar för innehållet på webbplatser som inte underhålls av Sängjätten Sverige AB avvisas.

När det gäller Trustpilots-granskningsresultatet är detta en rundad siffra baserad på en omvandling av de tilldelade stjärnorna till en 5-punkts skala. Till decimaler kan detta resultera i en avrundningsskillnad uppåt eller nedåt från den visade figuren.

upphovsrätt

Uppgifterna som visas på denna webbplats, inklusive produkter, texter, foton, illustrationer, grafiskt material, (handels) namn, ordmärken och logotyper (tillsammans "varumärken"), tillhör eller licensieras till Sängjätten Sverige AB och är skyddade av upphovsrätt, varumärkeslagstiftning och / eller annan immateriell rättighet. Ovannämnda rättigheter överförs inte på något sätt till (juridiska) personer som får tillgång till denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella privata ändamål. Användaren av webbplatsen får inte multiplicera, vidarebefordra, distribuera, distribuera eller göra tillgänglig för tredje part mot en avgift utan föregående skriftligt medgivande från Sängjätten Sverige AB, förutom i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att konsultera webbplatsen.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller