Om sömn - hur viktig är vår sömn egentligen?

Det låter kanske löjligt att fråga, men har du egentligen tänkt på hur viktigt det är att sova? Alla sover, javisst, men hur bra sover vi?

Om sömn

Sovit gott?

Vi sover ungefär en tredjedel av våra liv. Varför vet inte ens forskarna helt säkert. Det dyker ständigt upp nya rön om vad det är som händer när vi sover. Däremot vet vi att immunförsvarets förmåga att ta hand om angrepp av bakterier och virus hämmas av dålig sömn. Får vi inte sova får vi även problem med koordinationen, humörsvängningar och riskerar värk och ökad infektionsrisk. Det finns till exempel studier som talar för att den utlösande faktorn vid utbrändhet skulle kunna vara otillräcklig återhämtning orsakad av sömnbrist. Kort sagt, dålig nattsömn påverkar vårt omdöme, tankeverksamhet och hela vårt välbefinnande. 

 

En god nattsömn – å andra sidan – kan mycket väl förlänga livet. Framförallt förbättrar det ditt liv.

Se bara vilka goda effekter som bra sömnkvalitet för med sig.

• när du sover sänks ämnesomsättningen och stresshormon minskar
• diskarna (ryggens stötdämpare) mellan ryggkotorna återhämtar sig efter att ha tryckts samman under dagen
• tillväxthormon ökar
• hjärnans funktionsförmåga återhämtar sig
• musklerna vilar
• minskad risk för depression

 

Sömnstadier

Sömnen består av fem olika sömnstadier som återkommer flera gånger under natten. (Vanligtvis tre till fem cykler per natt, beroende på hur länge vi sover.)

• Lättsömn – sömnstadie 1-2
Steg 1 är en mycket ytlig sömn då du är lättväckt och kan uppfatta ljud runt omkring dig. Steg 2 är en något djupare sömn. Här är du inte lika lättväckt som i Steg 1. Under lättsömnen är andningen något oregelbunden men stabiliserar sig så småningom för att sedan bli långsammare.

• Djupsömn – sömnstadie 3-4
Det är nu som kroppen återhämtar sig och du är mycket svårväckt. Under djupsömnen utsöndras tillväxthormon och immunsystemet aktiveras. Musklerna är kraftigt avslappnade och du rör dig knappt. Andningen är jämn och stabil, även hos de personer som annars kan lida av andningsstörningar. Kanhända drömmer du, men förmodligen är drömmarna inte lika färgstarka som under REM-sömnen. Hör du någon prata i sömnen eller stöter du på någon som nattvandrar, är det troligt att han eller hon befinner sig i detta sömnstadium.

• REM-sömn – sömnstadie 5
Rapid Eye Movement (REM) är det sömnstadie då hjärnan är som mest aktiv. Nu bearbetas dagens intryck och leds över från korttidsminnet till långtidsminnet. Särskilt viktigt är detta sömnstadie för inlärningsprocessen. Under REM-sömn är musklerna helt avslappnade och du kan inte röra dig – även om du ville. Hade vi inte den spärren skulle vi kunna leva ut våra drömmar vilket skulle vara farligt.

Under natten växlar vi mellan dessa olika sömnstadier. Djupsömnen inträffar främst under nattens första del medan REM-sömn och lättsömn oftast sker under den senare delen av natten.

 Läs även våra tips för hur du får en bättre sömn

Lokala prisavvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt reserverar oss för eventuella fel på sangjatten.se.